bootstrap templates

Programació

Dilluns

00:00-15:00 Fórmula RCV
15:00-16:00  L´hora de la nostàlgia (Repetició)
16:00-17:00  El club dels bolats
17:00-18:00  L'Inerval (Casal Infants)
18:00-19:00  L´hora de l'irlandès
19:00-20:00  Inquiets 
20:00-21:00  Frikiteam 
21:00-22:00  Metalsurvivor

Dimarts

00:00-02:00  El chivato  (Repetició)
02:00-17:00   Fórmula RCV
17:00-18:00    Espurnes de cinema
18:00-19:00    Xperymentas
19:00-20:00   Sons da Lusofonia 
20:00-21:00   Familia Monguer 
21:00-22:00   Sound System FM

Dimecres

02:00-18:00   Fórmula RCV
18:00-20:00   Des del meu barri
20:00-21:00   Gran Angular 
21:00-22:00    Hmabipulgada  

Dijous

00:00-16:00   Fórmula RCV
16:00-17:00    De cucos en Hawaii
17:00-18:00    L'interval (Casal Infants)
18:00-19:00    La vida es ocio
19:00-20:00   Club de Canciones  
20:00-22:00   El Chivato
22:00-23:00   Ville à Dõmat

Divendres

00:00-16:00   Fórmula RCV
16:00-17:00    Flying Carpet
17:00-18:00    Fuchsia Jazz
18:00-19:00    L'hora de la Nostalgia 
20:00-21:00    El aperitivo del ritual
21:00-22:00    Hora Elvis
22:00-23:00   Black Sauce

Dissabte

00:00-01:00   Frikiteam  (Repetició)
01:00-02:00   Fuchsia Jazz  (Repetició)
02:00-12:00   Fórmula RCV 
12:00-13:00    Gran angular  (Repetició)
13:00-14:00    Ville à Dômat  (Repetició)
14:00-15:00    Espurnes de Cinema (Repetició)
15:00-17:00    Des del meu barri  (Repetició)
17:00-18:00    Hora Elvis  (Repetició)
18:00-19:00    El aperitivo del ritual  (Repetició)
19:00-20:00    Xperymentas  (Repetició)
20:00-21:00    Flying Carpet  (Repetició)
21:00-23:00    Metal Survivor  (Repetició)
23:00-24:00   Familia Monguer  (Repetició)

Diumenge

00:00-09:00  Fórmula RCV
09:00-10:00  Sardanes  (Repetició)
11:00-12:00    Fórmula RCV
12:00-13:00    El club dels bolats  (Repetició)
13:00-15:00    La vida es ocio  (Repetició)
15:00-16:00    L´hora del Ramonet  (Repetició)
16:00-19:00    Sound System  (Repetició)
19:00-20:00    De cucos en Hawaii  (Repetició)
20:00-21:00    L´hora de l'irlandès  (Repetició)
21:00-22:00    Sons de Lusofonia  (Repetició)
22:00-23:00   Club de canciones  (Repetició)
23:00-24:00   Hamabipulgada  (Repetició)

Direccio

C/ del Lleó, 26
08001 Barcelona

Contacte

Email: radio@radiociutatvella.es                     
Tel: 93 442 97 01